Beszédek

Kiadvány a sikeres pályázatokért

2008. június 2.

A PMA és Centre for European Studies (CES) közös kiadványt készített Sikeres magyar önkormányzatok az Európai Unióban címmel, amely az eredményes EU-pályázatok elkészítésében nyújt gyakorlati segítséget a települési önkormányzatoknak. A könyv 2008 augusztusában készült el, ezt követően megkezdte a PMA annak eljuttatását az önkormányzatokhoz.
tovább1 csatolmány

Civil szervezetek találkozója

Orbán Viktor előadása (részletek) 

2004. december 10. - Budapest Németajkú Református Egyházközség

Civil szervezetek és a nemzetstratégia

(…)

…a másik oldalnak mindig volt egy kifejlett ösztöne, amely arról szólt, már az egy párt rendszeri időkben is, hogy a civil szervezeteknek létezniük kell, és ha ezeket ügyesen használják, akkor azok szolgálják, noha nem a demokráciát, hanem a kommunista államhatalmi rendszer fönntartását. És ne lepődjünk meg azon, hogy 1990 után, az első választást követően ez a vonzalom megmaradt.
tovább

Civil szervezetek találkozója

Dr. Felde Erzsébet előadása    

2004. december 10. - Budapest Németajkú Református Egyházközség

Gyakorlati útmutató pályázóknak

Köszönöm szépen a szót! Akikkel még nem mutatkoztunk be egymásnak, azoknak bemutatkoznék; Felde Erzsébet vagyok, a polgári életemben jogász. De itt most nem ebben a minőségemben vagyok jelen, hanem, a tavaly év elején mikor megszerveződött a Nemzeti Civil Alapprogram, akkor engem az a megtiszteltetés ért, hogy néhány civil szervezet alkalmasnak talált arra, hogy képviseljem őket, és a jelöltállítási rendszerben előbb jelöltnek állított, később megválasztott.
tovább

Civil szervezetek találkozója

Barthel Ruzsa Zsolt előadása    

2004. december 10. - Budapest Németajkú Református Egyházközség

 NCA szervezeti felépítése és működése
 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket! Barthel Ruzsa Zsolt vagyok. A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának tagja vagyok, többek között talán sok olyan szervezet jóvoltából is, akik itt ülnek most Önök között. Én azt remélem, hogy Önök közül sokan tisztában vannak azzal, hogy hogyan is néz ki a nemzeti civil alapprogram, és annak milyen a felépítése. Ezért megpróbálom nem hosszan rabolni az idejüket. És amennyiben kérdésük van, az előadás után természetesen, nagyon szívesen állok rendelkezésükre.
tovább

A magyarság életminősége az ezredfordulón

Dr. Kopp Mária előadása    

2004. december 09. - Károli Gáspár Református Egyetem-Hittudományi Kar - Díszterem
 
A magyar lelkiállapot, értékek, attitűdök regionális és társadalmi rétegek szerinti jellemzői.

Nagyon szépen köszönjük ezt a felkérést; azt hiszem olyan kérdésekről fogunk beszélni, melyekről nagyon sok mindent tudunk, de talán ilyen módon rendszerezve sok újat is adhatunk azoknak, akik itt vannak ezen a családias beszélgetésen.
tovább

A magyarság életminősége az ezredfordulón

Skrabski Árpád előadása    

2004. december 9. - Károli Gáspár Református Egyetem-Hittudományi Kar-Díszterem

Az emberi és társadalmi tőke regionális és társadalmi rétegek szerinti jellemzői
 
Szeretettel üdvözlöm a kedves hölgyeket, urakat, elnökurat! Én tulajdonképpen a társadalmi tőkéről beszélnék. A társadalmi tőkéről és a különböző tőkeformákról, és elég tragikus korban élünk, hogy ilyen dolgokat tőkének kell neveznünk, de van egy elég komoly érték adó rétege társadalmunknak, nem akarom mondani, ezek a pénzügyi szakemberek, akiknek nem lehet mást mondani csak tőkét, mert különben nem értik. Úgyhogy tulajdonképpen hozzájuk alkalmazkodunk, amikor mindent tőkének hívunk.
tovább

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Tőkés László - Köszöntő és áhítat    

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő
 
Textus: Jób 14. 7-9.

      Kedves Testvéreim!

     A Gondviselés jóvoltából úgy adódott, hogy tegnap két ízben is – délután és este – sikerült levetíteni ebben a teremben Koltay Gábor Velünk élő Trianon című, letiltott tv-filmsorozatát, melyet az Uránia Filmszínház jóvoltából hónapok óta nagy tömegek előtt vetítenek Budapesten. És mivel a hivatalos filmterjesztés hálózatába nem kerülhetett be – mint ahogyan a televízióban sem kerülhetett adásba –, csak polgári kezdeményezésre sikerült Magyarország-, és most már a határokon kívüli területek sok helyén is bemutatni.
tovább

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Orbán Viktor megnyitóbeszéde (részletek)   

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő

 
     Főtiszteletű Püspök urak! Igen tisztelt Rektor úr! Kedves barátaim, hölgyeim és uraim!

     A Példabeszédek könyvében olvashatjuk, hogy „Sok nép a királynak dicsősége, de a fogyó nép szégyene annak.”

     Jó napot kívánok mindannyiuknak. Tisztelettel köszöntöm Önöket, és engedjék meg, hogy elő is rukkoljak mondanivalóm egyik fontos pontjával. Azért is választottam ezt a tárgyalási rendet, mert a nyilvánosságnak is megvan a maga szerkezete, és most szeretném elmondani azt a néhány mondatot, amit haza szánok.
tovább

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Matolcsy György előadása    

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő
 
Gazdasági siker és népesedés
 
Igen tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves barátaim!

     Közgazdászként kaptam meghívást erre a kiváló konferenciára, de elsősorban tanulni jöttem.

     Az eredeti előadásom logikája egy közgazdászhoz méltó, végtelenül egyszerű logika volt: a gazdasági siker gyógyít, a népesedési fordulathoz gyógyító gazdasági siker kell, a gazdasági siker pedig – nélkülözhetetlen feltételként – a népesedési fordulatot tudhatja maga mögött. De én ezt most félre teszem, és engedjék meg, hogy egy egészen más logikát vezessek elő, hiszen nagyon sokat tanultam a mai nap folyamán, és a gazdasági szekciónak külön köszönöm, hogy értékes és friss javaslatokkal ismertetett meg.
tovább

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében

Balog Zoltán - Igei útmutatás

2004. október 1-2, Nagyvárad és Félix-fürdő

  A világnak a gazdája az Úristen, a világnak a gazdatisztje pedig az ember. Úgy is mondhatnánk, hogy a világ ökonómusa az ember, ami azt jelenti a Bibliában, hogy férfi és nő együtt. Külön-külön nem ember, csak félember. Együtt: Istennek a képmása. Az ember Isten-képűsége nem abban rejlik, hogy tud beszélni, hogy tud dolgozni, hogy nem négykézláb jár – bár vannak ilyen emberek is…
tovább
Hírek

Sajtóközlemény


A Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elkötelezett a szuverén nemzetállamokon alapuló Európa eszménye, a szubszidiaritás, a decentralizáció és a keresztény értékek mellett.

 

tovább
Hírek

Gyakornoki pályázat - nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2019)

A gyakornoki program célja:

A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése egy pártalapítvány működésével, szakmai munkájával és ezen keresztül a magyar közélettel.

 

tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

 A javaslatok beadási határideje lejárt. Kérjük ne küldjenek be további felterjesztéseket. 

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább